From Asylum Seeker to Refugee to Family Reunification

Forskningsrapport

September 2006

task_alt

Eksternt bedømt

Welfare Payments in These Situations in Various Western Countries

Study paper nr. 13

Forskningsrapport

Skrevet af: Hans Hansen

 

Bogen giver en detaljeret komparativ oversigt over de sociale rettigheder i 2003 for asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte med flygtninge i udvalgte europæiske lande og Canada.