Fra asylansøger over flygtning til familiesammenføring: Offentlige kontantydelser i disse situationer i en række vestlige lande

Forskningsrapport

Oktober 2005

task_alt

Eksternt bedømt

Arbejdspapir nr. 13

Forskningsrapport

Bogen giver en detaljeret komparativ oversigt over de sociale rettigheder i 2003 for asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte med flygtninge i udvalgte europæiske lande og Canada.