Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark

Bog

Juli 2015

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Bent Jensen, Ditlev Tamm og Torben Tranæs

 

Bogen formidler i en let tilgængelig form resultaterne af Rockwool Fondens forskningsindsats i emnet kriminalitet, straf og levevilkår. De overordnede problemstillinger er betydningen af livsvilkår for den individuelle tilbøjelighed til at begå kriminalitet samt konsekvenserne af samfundets straf af kriminelle. Et beslægtet spørgsmål er forholdet mellem kriminalitet og ledighed. Det er kendt, at ledighed og kriminalitet hænger sammen på flere planer, men hvad kommer først? Er det manglende arbejde, som fører til kriminelle handlinger, eller er det kriminel adfærd, som besværliggør ens muligheder for beskæftigelse? Endvidere analyseres betydningen af de nye alternative strafformer som afsoning med fodlænke og samfundstjeneste. Det sker ved at undersøge virkningen på tilbagefald i kriminalitet og i afhængighed af offentlige indkomstoverførsler. Fremstillingen suppleres med en oversigt over udviklingen og karakteren af kriminaliteten i Danmark samt med en introduktion til dansk og europæisk strafferet. Dette sker for at skabe en perspektivering af nutidens retssystem og de reformtanker, det udsættes for.

 

“Rockwool Fondens Forskningsenhed kan bare det der med at formidle komplicerede samfundsforhold på en let forståelig måde. Vanskelige problemstillinger og uigennemtrængelige beregninger bliver gjort tilgængelige og forståelige i en form, hvor enhver med interesse for samfundsforhold kan blive orienteret på et solidt fagligt niveau. På den måde bidrager Forskningsenheden med at forbinde borgerne, politikerne og forskningsverden på en frugtbar måde.”
– Preben Etwil i Dknyt.dk

 

“Alt i alt en fornuftig belysning af forbrydelse og straf i kongeriget og en afvæbning af de gængse fordomme indbydende skrevet, så det næsten kan lignes ved underholdning.”
– Birte Strandby i Bogvægten.dk

 

“En introduktion til forskning i forbrydelse og straf, hvor også lægmænd kan være med. Bogen vilo være nyttig for både studerende og interesserede borgere.”
– Kirstine Hagen Thomasen i lektørudtalelse til Bibliotekaren

 

“Det vil være en rigtig god ide at sende denne interessante, knastørre og lettilgængelige bog til en større flok af bloggere og skribenter, for “Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark”, giver en masse faktuel viden om netop dette.”
– Tom Ekeroth i Danske Kommuner

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet – sammenlignet med personer med dansk baggrund

Gå til vidensoverblikket