Folkemøde: De udsatte unges Danmarkskort

Video

Juni 2017

video

Selvom udsatte unge er en udfordring på ikke blot nationalt, men også internationalt niveau, foregår det meste af arbejdet med at få gruppen integreret på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse på kommunalt plan.