Family Investments in Children: What Drives the Social Gap in Parenting?

Forskningsrapport

September 2009

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 26

Forskningsrapport

Skrevet af: Jens Bonke og Gøsta Esping-Andersen

 

Papiret undersøger, om det er præferencer eller forældrenes evner til at yde børneomsorg, der bestemmer omsorgens omfang. Det viser sig, at det først og fremmest forældrenes præferencer, der er afgørende, hvilket er i modsætning til en række studier. Forældrenes uddannelse mere end deres lønninger har således en stor betydning for hvor meget tid, de bruger på deres børn. Hvis forældrene ovenikøbet begge har meget uddannelse betyder det, at de er mere tilbøjelige til at give deres børn omsorg samtidigt og dermed ikke hver for sig. For forældre med lidt uddannelse viser det sig, at hvis der er drenge blandt børnene, giver fædrene mere omsorg end hvis det ikke er tilfældet. Undersøgelsen bygger på den danske tidsanvendelsesundersøgelse, som bl.a. indeholder oplysninger om begge forældres tidsanvendelse.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Forældres brug af tid og penge på deres børn

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The impact of incentives and interview methods on response quantity and quality in diary- and booklet-based surveys

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

How much does good data matter? The case of resources available to children

Gå til forskningsrapporten