Entrepreneurs versus Incumbents: Who Creates the Better Jobs?

Forskningsrapport

November 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 101

Forskningsrapport

Skrevet af: Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen

 

Hvad er kendetegnene for job i iværksættervirksomheder i forhold til job i etablerede virksomheder? Selvom dette spørgsmål er blevet belyst af mange forskere før os, kan vi præsentere ny evidens, da vi er i stand til identificere iværksætteren som den reelt nye virksomhed. I litteraturen fokuserer de fleste studier på iværksættere målt ved enten små eller nye virksomheder. Med reelt nye virksomheder, mener vi nye virksomheder, som ikke er et resultat af eksisterende virksomheders omstrukturering eller reorganisering af eksisterende aktiviteter eller introduktion af yderligere aktiviteter i formelt ny virksomheder.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Iværksættere er de mest produktive

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Job Quality by Entrepreneurial Spinoffs

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Job Creation and Job Types

Gå til forskningsrapporten