En velfærdsindikator for Danmark 1970-1990

Forskningsrapport

Oktober 1995

task_alt

Eksternt bedømt

Forbrug, miljø, husholdningsarbejde og fritid

Arbejdspapir nr. 8

Forskningsrapport

Skrevet af: Peter Rørmose Jensen