Dokumentation af data-grundlaget fra GDS undersøgelserne i november 2000 og juni 2001, som ligger til grund for Søren Brodersens artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, september 2001

Forskningsrapport

September 2001

task_alt

Eksternt bedømt

Teknisk note nr. 7

Forskningsrapport

Skrevet af: Christian Scheuer, Søren Pedersen og Søren Brodersen

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Er vi mere negative mod fremmede end andre folk?

Gå til vidensoverblikket