Does Growing Up in a High Crime Neighborhood Affect Youth Criminal Behavior?

Forskningsrapport

Juni 2014

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 63

Forskningsrapport

Skrevet af: Anna Piil Damm og Christian Dustmann

 

Hvordan påvirkes børn af at vokse op i et lokalområde med mange ungdomskriminelle? Øger det deres risiko for at blive ungdomskriminel? Det er sædvanligvis svært at måle virkningen af at vokse op i et lokalområde med mange ungdomskriminelle, fordi det kan være, at familier, hvor børnene er i risiko for at blive ungdomskriminelle, er mere tilbøjelige til at bosætte sig i sådanne lokalområder. Det selektionsproblem har man ikke i forhold til børn af flygtninge, som fik asyl i Danmark i perioden 1986-98. De valgte nemlig ikke selv, hvor de ville bo i Danmark, men blev placeret af myndighederne bistået af Dansk Flygtningehjælp. I analysen undersøges det, om de børn af flygtninge, som blev boligplaceret i en kommune med en høj andel ungdomskriminelle, alt andet lige har større sandsynlighed for at blive dømt for kriminalitet begået når de er 15-21 år end andre flygtningebørn.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Indvandrerdrenge bliver mere kriminelle af at vokse op i en kommune med mange unge kriminelle

Gå til vidensoverblikket
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Criminality is contagious

Gå til vidensoverblikket