Disentangling the heterogeneous relationship between background characteristics and a child’s placement risk

Forskningsrapport

Maj 2010

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 30

Forskningsrapport

Skrevet af: Signe Hald Andersen og Peter Fallesen

 

Papiret belyser forskelle i anbringelsessandsynligheder mellem børn og unge fra ressourcestærke hhv. ressourcesvage familier. Det viser i forlængelse heraf hvordan sociale hændelser, som forældrenes skilsmisse, kriminalitet og helbred har forskellig betydning for børns anbringelsessandsynligheder alt efter hvor mange ressourcer deres familie har i udgangspunktet.