Determination of the Net Transfers for Immigrants in Germany

Forskningsrapport

September 2007

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 16

Forskningsrapport

Skrevet af: Christer Gerdes

 

Der findes en betydelig interesse i at studere, hvad individer tilfører eller koster den offentlige husholdning. Sådanne oplysninger kan bl.a. belyse, hvordan forskellige faktorer påvirker de offentlige finanser. Studier af denne type er også interessante ved analyser af forskelle i udformning og effekter af forskellige former for velfærdsstater.