Det levede liv med sindslidelse

Bog

Januar 2012

task_alt

Eksternt bedømt

Et etnografisk forskningsstudie af borgeres sociale liv i behandlings- og socialpsykiatri

bog

Skrevet af: Nelli Øvre Sørensen

 

Forskningsprojektet “Det levede liv med sindslidelse” bidrager med ny viden om menneskers oplevelser af sindslidelse og den betydning, deres sociale baggrund har for et hverdagsliv med håb, drømme og forestillinger om fremtiden. Det demonstreres, at der kan tales om tre grupper af borgere. De har hver deres måde at agere på, og dermed ulige muligheder for at vurdere og profitere af rehabiliterende tilbud i social- og sundhedsvæsenet.