Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark

Bog

Juli 2014

task_alt

Eksternt bedømt

Årsager, omfang og betydning

bog

Skrevet af: Bent Jensen og Torben Tranæs

 

Den illegale indvandring til Europa er et højt placeret emne i medierne, og illegal indvandring har i høj grad defineret EU’s samarbejde om de ydre grænser. Mere illegal indvandring er en svært håndterlig og usikker faktor, som ser ud til at være fulgt med globaliseringen overalt, men temaet står ikke højt på den hjemlige politiske dagsorden på samme måde, som den legale indvandring gør. Denne bog forsøger nu at give et samlet, men kortfattet overblik over den illegale indvandring til Europa. Hvem er de illegale indvandrere, og hvor mange er de? Hvilke økonomiske kræfter er bestemmende for vandringerne? Hvor kommer indvandrerne fra, og hvilke indrejseruter følger de? Hvilke levevilkår møde dem i de rige vestlige lande? og hvilken betydning har de illegale indvandrere for de europæiske velfærdsstater og deres befolkninger? Det sidste tema er analyseret i kapitler om indvandrernes stilling på arbejdsmarkedet, deres kriminalitetsmønstre og deres betydning for velfærdsstatens finansielle stabilitet. Bogen gennemgår også forskellige måder at opgøre størrelsen af de illegale befolkninger på, og den afsluttes med helt nye beregninger i ROCKWOOLFondens Forskningsenhed over antallet af illegale indvandrere i Danmark.

 

“Nøgtern og klart disponeret fremstilling, der belyser dilemmaet mellem Danmarks og det øvrige EU’s humanitære forpligtelser, og befolkningernes krav om beskyttelse mod en ureguleret masseindvandring fra den tredje verden.”
– Søren Brunbech i lektørudtalelse til bibliotekerne.

 

“Bogen giver kort og god indsigt i et af de helt store samfundsmæssige problemstillinger. Den burde derfor være pligtlæsning for alle, der deltager i den offentlige indvandrerdebat.”
– Preben Etwil, Socialpolitisk Forening i anmeldelse på dknyt.dk.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Gå til vidensoverblikket
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Marked increase in recent years in the number of illegal immigrants

Gå til vidensoverblikket