De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

Vidensoverblik

Februar 2016

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik

Blandt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter langt de fleste i beskæftigelse efter kræftbehandlingen. Fire år efter kræftdiagnosen er andelen, der er i beskæftigelse, faldet med ca. 7 procentpoint pga. kræft: Ca. 72 % er i beskæftigelse, mens ca. 79 % ville have været i beskæftigelse, hvis de ikke havde fået kræft.

 

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Employment, occupational mobility and job skills of cancer survivors

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Return to work after cancer and pre-cancer job dissatisfaction

Gå til forskningsrapporten