Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde

Bog

Maj 2017

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Lars Højsgaard Andersen, Kristian Stamp Hedeager, Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen, Jan Rose Skaksen og Peer Ebbesen Skov

 

ROCKWOOL Fondens Forskningenhed har siden 1980’erne forsket i sort arbejde. Det placerer enheden som det eneste forskningsmiljø i Nordeuropa, der over en lang periode og på baggrund af interviewbaserede data har beskæftiget sig med udbredelsen af sort arbejde i velfærdssamfund.

 

Sort arbejde har da også en fremtrædende placering i medierne, i danskernes indbyrdes samtaler og i politikernes skattedebatter. Skal man have en viden om befolkningens samlede skatteunddragelse, er et kendskab til det arbejde, der præsteres uden regning, da også uomgængeligt. Sort arbejde reducerer statens provenu, og en eventuelt voksende sort sektor kan udgøre en trussel mod velfærdssamfundets skattegrundlag og legitimitet. Med andre ord handler det blandt andet om velfærdssamfundets langsigtede økonomiske bæredygtighed.

 

Bogen præsenterer helt opdaterede data, idet de nye tal suppleres med en række specialanalyser, fx af det sorte arbejdsmarkeds prisstruktur, livsindkomsterne ved sort arbejde, den geografiske fordeling af aktiviteten og af, om måneskinsarbejderen også har en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken. For at få et samlet billede af hele det uformelle arbejdsmarked i Danmark indeholder bogen desuden en supplerende analyse af udbredelsen og karakteren af gør det selv-arbejde.

 

Bogens indledende kapitler gennemgår baggrunden for det sorte arbejde. Emnet her er skatter, hvordan skatter påvirker arbejdsudbuddet samt udviklingen i skattetrykket og i -strukturen.

 

Udgivelsen formidler den mest omfattende indsigt i danskernes uformelle arbejdsudbud i form af sort arbejde og gør det selv-arbejde ført frem til i dag på et helt opdateret talmateriale.

 

“For dig som interesserer dig for debatten om sort arbejde.”

“Interessant og grundig analyse af sort arbejde i Danmark.”

– Carsten Güllich-Nørby i lektørudtalelse til folkebibliotekerne

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Det sorte arbejde stagnerer

Gå til vidensoverblikket