Briefing: Effekten af starthjælp

Video

Marts 2019

video

På en briefing blev ROCKWOOL Fondens seneste forskning i effekten af starthjælp præsenteret af seniorforsker Rasmus Landersø. Analysen afdækker de langsigtede beskæftigelseseffekter og undersøger hvilke faktorer, der har bidraget positivt til beskæftigelseseffekten, og hvilke faktorer, der kan have hæmmet den. Samtidig kortlægger analysen, hvordan det lavere ydelsesniveau har påvirket andre aspekter af flygtninges integration i Danmark, som eksempelvis kriminalitet og uddannelse.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Lowering Welfare Benefits: Intended and Unintended Consequences for Migrants and their Families

Gå til forskningsrapporten