Børn i familier med lave indkomster

Bog

November 2017

task_alt

Eksternt bedømt

Hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

bog

Skrevet af: Jens Bonke og Anders Eiler Wiese Christensen

 

Mindst 25.000 børn levede i familier med lave indkomster i 2015, svarende til 2,1-2,5 pct. af alle børn under 18 år. 7.200 af disse børn levede også med lave indkomster i både 2013 og 2014. Det viser beregninger foretaget af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som sammen med CASA har fået 10 ekspertgrupper til at vurdere, hvad der skal til for at leve et beskedent liv, som stadig modsvarer almindelige ernærings- og sundhedskrav, og som indebærer et begrænset socialt samvær.

 

Bogen ser nærmere på varigheden af lav indkomst i børnefamilien, og hvilke hændelser der hænger sammen med udgang fra og indgang til lav indkomst i børnefamilien.

 

For hvert tiende barn i familier med lav indkomst er der betydelig gæld, ligesom lav indkomst også ofte hænger sammen med økonomiske problemer og mindre tilfredshed med livet i almindelighed. Lave indkomster i familien er således en indikation på, at der også kan være andre problemer, som påvirker børns velfærd.

 

” Så har Rockwool Fondens Forskningsenhed gjort det igen. Skrevet en lille hurtiglæst og yderst samfundsrelevant bog om børnefattigdom.”

” Med disse anmærkninger kan den anbefales til hele den kommunale sektors politikere og ansatte.”
– Preben Etwil i Kommunen.dk

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Børn i familier med lave indkomster – hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Gå til vidensoverblikket