Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Vidensoverblik

November 2006

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik
  • Små forskelle på fremtidsudsigter for børn fra forskellige kår

Det hjælper at have højtlønnede forældre, men det er ikke en garanti for selv at komme til at tilhøre de højtlønnede resten af livet. Omvendt er man heller ikke dømt til et liv med lav indkomst, blot fordi man er født af forældre med lav uddannelse eller lav indkomst. Forskellige kår i barndommen fører kun til ulighed senere i livet. . . . . . Side 3

 

  • Lavindkomst hænger ved

Den fattigste femtedel af befolkningen har svært ved at ændre på deres situation. Mange forbliver lavtlønnede. Sådan var det både i 1980’erne og i 1990’erne. Til gengæld er der høj indkomstmobilitet for resten af befolkningen – også for indvandrere, som dog oplevede et fald i mobiliteten gennem 1990’erne. . . . . . Side 6

 

  • Sammensat marginalskat på mindst 60 procent for alle

Hvis man oven i den almindelige trækprocent medtager moms, afgifter og eventuelle mistede tilskud fra det offentlige, så har selv lavtlønnede en marginalskat på mindst 60 procent. For lavtlønnede er skatten på at få et arbejde i gennemsnit oppe over 80 procent og for visse grupper over 95 procent. . . . . . Side 8

 

  • Kan skatterne stige og stige og stadig give flere penge i statskassen?

Nej! Stiger skattaerne over et vist punkt, vil yderligere stigninger betyde færre og ikke flere penge til det offentlig. Selv en meget forsigtig vurdering peger på, at de vellønnedes marginalskatter ikke er langt fra det punkt. Med andre ord, beskatningen af højtlønnede i Danmark er ikke ffektiv. Det sidste procentpoint, de betaler i marginalskat, giver i bedste fald et beskedent provenu til det offentlige, og det kan ikke afvises, at provenuet er negativt. . . . . . Side 10

 

  • Hvad koster det rige danskere at betale én krone til en af de mere fattige?

Hvis man tager højde for, at både skattebetaling og indkomstoverførsler påvirker vores adfærd, så er prisen typisk langt over én krone – med mindre overførslen sker meget målrettet. Nye beregninger viser, hvor stor forskel der er på, hvor effektivt de forskellige håndtag i det danske omfordelingsmaskineri virker. . . . . . Side 12

 

  • Kommentar fra skatteminister Kristian Jensen (V)

Høje skatte har omkostninger: Lighed gennem omfordelende skatter har en pris, som altid skal holdes op mod deres gevinster. . . . . . Side 14

 

  • Kommentar fra skattepolitisk ordfører John Dyrby Paulsen (S)

Øget lighed har været målsætning i Danmark de sidste 60 år. Analyserne viser, at den strategi har båret frugt. . . . . . Side 16

 

  • Kommentar fra professor Torben M. Andersen

Resultaterne fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at der kan være stort potentiale i at lempe skatten på arbejde og øge skatten på fast ejendom. . . . . . Side 18

Relaterede udgivelser

bog

Bog

Skat, arbejde og lighed

Gå til bogen