Metodestærk økonom med interesse for international handel og migration

stillingsopslag

April 2024

Danmark er en lille åben økonomi, som er meget afhængig af international handel, men hvor stor er afhængigheden af specifikke lande som f.eks. Kina?

Det er ét blandt mange lignende spørgsmål, som vi ønsker at besvare i et nyt forskningsprojekt. Har du lyst til at bidrage til projektet, og har du lyst til at arbejde i et stærkt forskningsmiljø i hjertet af København, så er denne stilling som forskningsassistent, der er ledig til besættelse snarest, måske noget for dig.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed arbejder upartisk og videnskabeligt med at levere forskning, som bidrager til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed. Forskningsenheden består af ca. 60 medarbejdere. Heraf er omkring halvdelen forskere, og den resterende halvdel er ph.d.-studerende, forskningsassistenter og studentermedhjælpere.

Vi søger en selvstændig, dygtig og engageret kandidat til stillingen som forskningsassistent. Du er for eksempel uddannet (eller tæt på færdiguddannet) cand.polit., cand.oecon eller tilsvarende. Du ønsker at arbejde med forskning for at udvikle et endnu stærkere metodekendskab, end du allerede har, og evt. med henblik på senere at tage en ph.d.

Vi forventer, at du kan tage et selvstændigt ansvar for arbejdsopgaver på forskningsprojekter, arbejde grundigt og dybdegående, og at du ønsker at styrke dine metodemæssige og samfundsvidenskabelige færdigheder under supervision og oplæring fra erfarne forskere.

Du har:

·         Erfaring med deskriptive og økonometriske analyser på registerdata.

·         Erfaring med statistisk software (f.eks. Stata)

·         Et ønske om at udvikle et endnu stærkere metodekendskab.

·         Glæde ved at arbejde både selvstændigt og i teams.

·         Interesse for internationaløkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi og relaterede emner.

Vi tilbyder:

·         En udviklingsstilling i en forskningsinstitution med fokus på kvalitet, uafhængighed og omhyggelighed.

·         2-årig stilling med mulighed for forlængelse.

·         Mulighed for at bidrage til samfundsrelevant forskning samtidig med, at du udvikler dine faglige kompetencer.

·         Mulighed for at indgå i en stærk faglig og social gruppe af forskningsassistenter.

·         En inspirerende arbejdsplads placeret i centrum af København.

Send ansøgning, karakterudskrift og CV her senest 27. maj 2024, kl. 23:00.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningschef Jan Rose Skaksen på telefon 29 24 64 19.

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret almennyttig fond, som har til formål at tilvejebringe viden, der kan bidrage til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.