Politiken

Højt- og lavtlønnede reagerer forskelligt på øremærket barsel

medieartikel

2. Februar 2024

I gennemsnit har den øremærkede barsel kappet 10 dage af barnets tid hjemme med en forælder. Familier med lav indkomst har forkortet barslen mest, viser en analyse fra Rockwool Fonden.

Udgivelser bag artiklen

indlæg

Indlæg

Foreløbige konsekvenser af øget øremærkning af barselsdagpenge

Gå til indlæg