Julie Schneekloth Friis Nielsen

Julie Schneekloth Friis Nielsen

Analytiker

Cand.soc.udd.

jsfn@rfintervention.dk

Arbejdsområder

 

Folkeskolen, ungdomsuddannelserne, børn og unges læring, motivation og trivsel, skolefravær, skoleudvikling, uddannelsesvalg, karaktergivning, samfundsengagement.

Udgivelser

 

Salomonsen, K. & Nielsen, J. S. F. (2016). Unges bud på bedre trivsel – et ungeinvolverende initiativ. Region Syddanmark: PR Offset ApS, Fredericia.

 

Nielsen, J. S. F., & Petersen, P. (2018). Valg for livet – unges fortællinger om ambitioner, fordomme og uendelige muligheder. København: Tænketanken DEA.