Bent Jensen

Bent Jensen

Ekstern konsulent

Cand.mag.

bej@rff.dk

+45 20 10 53 47

Forskningsområder:

 

Indvandring og integration, sort arbejde og gør det selv-arbejde, analyser af opinionsdannelse i medierne.

Udgivelser

 

Grete Brochmann, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen (2022). “Velfærdsstat og befolkning i Danmark, Storbritannien og Tyskland – Træk af udviklingen siden 1960’erne”. København: Gyldendal.

 

Grete Brochmann, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen (2020). “Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien – Træk af udviklingen siden 1960’erne”. København: Gyldendal.

 

Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen (2020). “Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår”. København: Gyldendal.

 

Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen (2019). “Hvad vi ved om udsatte unge 2. Individuelle og strukturelle forhold bag udsathed”. København: Gyldendal.

 

Kristian Hedeager Bentsen, Lise Lam Hansen, Bent Jensen, Claus Larsen og Peer Ebbesen Skov (2018). “Aktiviteter uden for det formelle arbejdsmarked: Sort arbejde, gør det selv-arbejde og deleøkonomi”. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

“Hvad vi ved om udsatte unge. Historik, omfang og årsager” med Signe Hald Andersen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen. Gyldendal, 2017.

 

“Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde” med Lars Højsgaard Andersen, Kristian Hedeager Bentsen, Camilla Hvidtfeldt, Jan Rose Skaksen og Peer Ebbesen Skov. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2017.

 

“Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag” med Jan Rose Skaksen og med bidrag af Marie Louise Schultz-Nielsen. Gyldendal, 2016.

 

“Anbringelser. Historik, omfang, årsager og virkemidler” med Signe Hald Andersen. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2015.

 

“Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark” med Ditlev Tamm and Torben Tranæs. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2015.

 

“Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark. Årsager, omfang og betydning” med Torben Tranæs. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2014.

 

“Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?” ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2014.

 

“Gender equity: Just around the Corner in Scandinavia – the development in paid and unpaid work over four decades” med Jens Bonke. Electronic Journal of Time Use Research 2012, Vol. 9, No. 1, 108-119.

 

Bidrag til “Har vi tid til velfærd? Om danskernes brug af deres tid ude og hjemme” af Jens Bonke, Gyldendal, 2012.

 

“Hvad har vi gjort med tiden? En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu” med Jens Bonke, Syddansk Universitetsforlag, 2012.

 

“Vi der bor i Danmark. Hvem er vi? Og hvordan lever vi?” med Torben Tranæs, Gyldendal, 2011.

 

“Danskerne og det sorte arbejde” med Camilla Hvidtfeldt og Claus Larsen, Syddansk Universitetsforlag, 2010.