Tænk, hvis vi

Initiativ

Kan vi skabe en ny fælles retning for unges trivsel og velbefindende?

Tænk, hvis vi kan skabe en fremtid, hvor færre unge mistrives. Hvor trivsel er et fælles ansvar og ikke lægges over på den enkelte. Hvor rammerne for hverdagen fordrer flere positive fællesskaber og mere mening. Hvor vi griber hinanden, før vi falder. Hvor vi har bøjet kurven for angst, depression og stress. Hvor vi skaber trivsel i stedet for at behandle mistrivsel.

 

En sådan fremtid kan kræve et grundlæggende skift i den måde, vi anskuer både det nuværende system og vores samfund på. Vi kan ikke stå alene, hvis vi skal trives, for vi ved fra forskning, at vores trivsel påvirkes af den kontekst vi er i og alt det, der omgiver os i hverdagen [1]. Derfor kan nye modeller for bedre trivsel heller ikke skabes i lukkede rum, uanset om det er politiske rum, behandlerrum, skolerum eller hjemmet.

Billede
I

Intervention

Med initiativet Tænk, hvis vi, vil Dansk Design Center og ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed finde nye mulige løsninger ved at aktivere viden om mental trivsel gennem fremtidsdesign og udforme billeder på alternativer til de systemer, vi kender i dag.

Hvorfor mental trivsel?

 

Vi ved, at tallene for unges oplevede mistrivsel vækker bekymring. Hver tredje kvinde og hver femte mand i alderen 16-24-årig oplever mistrivsel og tegn på stress, angst og ensomhed [2]. Og vi ved, at mistrivsel i ungdommen trækker tråde langt ind i voksenlivet, både i forhold til uddannelse, arbejde og sundhed [3]. Men når det kommer til at kortlægge veje mod en ny fremtid, farer vi stadig vild i de eksisterende rammer.

 

Det kalder på nye løsninger og en fælles retning. Et systemskifte kræver ny viden, nye spilleregler og inddragelse af aktører på nye måder, både de unge selv og de mennesker, der omgiver dem i deres hverdag. Derfor er vi nysgerrige på, hvad der sker, hvis vi stiller os et andet sted og undersøger nye mulige veje at gå for at skabe en fremtid hvor flere unge trives.

 

 

Hvordan gør vi?

Det er nemt at sige, at “vi er nødt til at ændre systemerne”, men straks vanskeligere at gøre det i praksis. Derfor har Dansk Design Center og ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed startet initiativet Tænk hvis vi, med det formål at aktivere viden om mental trivsel gennem fremtidsdesign og ved at udforme billeder på nye løsninger og tilgange end dem, der kendetegner systemet i dag.

 

Det gør vi helt konkret ved at udvikle fremtidsscenarier for, hvordan en tilværelse i trivsel kan se ud for unge, og som er så konkrete, at vi kan se, hvilke forandringer det kræver. Det er første skridt på en længere rejse, hvor vi i fællesskab ønsker at eksperimentere med, hvordan de konkret kan sættes i spil på skole-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet og skabe en ny retning for unges trivsel.

De Fire Skift

 

Hvad sker der, hvis vi løfter fokus fra individet til fællesskabet, fra behandling af symptomer til fokus på strukturer, der skaber trivsel?

 

Sammen med en bred række af aktører ønsker vi at undersøge, om man ved hjælp af en ændret tilgang til fænomenet ”mental trivsel” kan styrke unges velbefindende og dermed give unge bedre muligheder for at deltage aktivt i verden omkring dem. Vi har udviklet et framework, som skitserer fire skift fra, hvad der kendetegner det nuværende system til, hvordan nye, supplerende tilgange til at skabe mental trivsel kunne se ud. Det er de fire skift, som vi vil bruge som afsæt for at udvikle nye fremtidsscenarier og idéer til nye løsninger i initiativet Tænk, hvis vi.

1 Formål

 

Kendetegn for det eksisterende system:

FOKUS PÅ SYMPTOMER

Der er et stort fokus på opsporing, diagnosticering og behandling af individers symptomer.

 

Kendetegn for et komplementært system:

FOKUS PÅ STRUKTURER

Fokus på at redesigne strukturer, som reproducerer mønstre, der skaber mental trivsel.

2 Magt

 

Kendetegn for det eksisterende system:

MENTAL SUNDHED VARETAGES AF PROFESSIONELLE

Adgang til diagnoser og behandling af mental sundhed begrænses til psykiatere og psykologer.

 

Kendetegn for et komplementært system:

MENTAL TRIVSEL SOM ET FÆLLES ANSVAR

Alle har viden og erfaring med mental trivsel. Det er et fælles ansvar og åbent for alle.

3 Ressourcer

 

Kendetegn for det eksisterende system:

MÅLRETTET INDIVIDER MED BESTEMTE DIAGNOSER

Den individuelle diagnosticering skaber adgang til ressourcer og åbner op for behandling, som er målrettet individers specifikke behov.

 

Kendetegn for et komplementært system:

FOR ALLE

Opbygge kapacitet der går udover de professionelle, som muliggør at mennesker kan være en ressource for hinanden i hverdagen.

4 Relationer

 

Kendetegn for det eksisterende system:

VÆK FRA HVERDAGSKONTEKSTEN

Der fokuseres på at tilbyde individuel støtte på behandling, hvor individer tages ud af deres hverdagskontekster.

 

Kendetegn for et komplementært system:

I HVERDAGSKONTEKSTEN

Der fokuseres på at skabe mental trivsel i hverdagskontekster gennem nye handlemuligheder når problemer opleves kollektivt.

Mere om Tænk, hvis vi

Initiativet er skabt i samarbejde med Dansk Design Center

Se mere på DDC's projektside

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2023 i ROCKWOOL Fondens regi, og lever videre hos Dansk Design Center. Find vores viden herunder.