Sund for Livet

Initiativ

Målgruppen i Sund for Livet er primært somaliske kvinder, der er dårligt integreret, har en svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og en meget kort skolegang. Gældende for alle kvinder er det, at de har en lav indkomst.  Derudover er en stor del af kvinderne enten skilt eller enker. Da de har mange børn og et meget lille netværk, sidder kvinderne meget alene hjemme uden kontakt til omverdenen.

 

Ovenstående er problemer, der fylder så meget for kvinderne, at de ikke har overskud til at fokusere på en sund livsstil, hvilket øger risikoen væsentlig for at udvikle livsstilssygdomme. Massive sprogbarrierer gør, at kvinderne har en tendens til først at opsøge sundhedsvæsenet, når en sygdom er udbrudt fremfor i tide, hvor sygdommen kunne forebygges.

Billede

Formålet med initiativet er at forbedre kvinders trivsel og sundhed og give dem viden og motivation til at ændre deres levevis og minimere risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Dette er søgt opnået ved:

 

  • At danne sociale netværk, idet en stor del af projektet foregår i fællesskab. Dette er bl.a. motion, fælles madlavning, fælles temaaftener og fester.
  • Individuel vejledning. Her er der bl.a. mulighed for at få hjælp fra en socialrådgiver, der kan hjælpe med alle de sociale og økonomiske udfordringer. Derudover udfordrer socialrådgiveren også den enkelte kvinde til at komme videre i sit liv og selv tage ansvar. Socialrådgiveren hjælper dem bl.a. til at komme i jobtræning eller starte på danskundervisning etc.
  • Individuel kostvejledning i hjemmet, indkøbsture og individuelle sundhedstjek.
  • At forbedre kvindernes danskkundskaber, idet al kommunikation (også kvinderne imellem) foregår på dansk.

 

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2015 i ROCKWOOL Fondens regi. Projektet har gennemgået en procesevaluering. Se resultaterne og find vores viden nedenfor.