Familie på flere måder

Initiativ

Hvordan får vi flere til at trives?

Børn, hvis forældre har været anbragt, har en markant højere risiko for selv at blive anbragt. Trods adskillige reformer og initiativer over årene samt ihærdighed og velvilje blandt dem, der arbejder med familier i mistrivsel, er vi ikke lykkedes med at bryde mønsteret på tværs af generationer. Målet med initiativet var at finde nye veje i arbejdet med familier i mistrivsel, som kan hjælpe med at skubbe på det eksisterende system, så vi sammen kan lykkes med at bryde den sociale arv.

Billede

Om initiativet

Det er vildt at blive forældre. En rutsjetur fyldt med kærlighed, frygt og tvivl. Hverken i skolen eller på jobbet lærer vi, hvordan vi som forældre får vores børn og familie til at trives. I stedet trækker vi på erfaringerne fra vores barndom og tidlige voksenliv, og dermed risikerer vi at gentage mønstre, som vi ellers gerne ville bryde.

Selvom der hvert år bruges knap 17 mia. kr. på forbyggende arbejde og anbringelser af udsatte børn og unge i Danmark [1], har børn med forældre, der tidligere har været anbragt, ti gange større risiko for at blive anbragt end deres jævnaldrende [2].

 

Udfordringen har bidt sig fast

Vi tror ikke, at udfordringen på tværs af generationer kun skal tilskrives de enkelte familier. Der er noget der tyder på, at udfordringen også er systemisk forankret. Der må være noget i måden, børn og forældre mødes på i systemet, som gør, at det er svært at komme udfordringen til livs. Det kalder på nye løsninger, ny viden og inddragelse af aktører på nye måder – både familierne og de mennesker, der omgiver dem i deres hverdag i og uden for det offentlige system.

Vores udgangspunkt

I vores arbejde går vi systematisk til værks. Vi kombinerer forskning, social innovation og praksisviden om, hvordan systemerne fungerer i dag, med viden om, hvordan systemerne opleves af de familier, systemet skal servicere. Vores ærinde er ikke at tage stilling til, hvorvidt flere eller færre skal anbringes. Men vi bygger vores tilgang ud fra en tese om, at børns trivsel er uløseligt forbundet med familiens trivsel, hvorfor vi går udfordringen i møde med udgangspunkt i familien.

 

I initiativet undersøgte vi nye mulige veje at gå for at skabe en fremtid, hvor flere familier trives. Vi dykkede ned i forskning og lyttede til dem i og uden for systemet, der har udfordringerne helt inde på livet. Målet var at identificere systemiske barrierer, finde mulighedsrum og præsentere radikale løsninger for at skabe nye handlemuligheder og udviklingsbaner for familier med børn, som enten er anbragt eller er i risiko for at blive anbragt.

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2023 i ROCKWOOL Fondens regi.