Store geografiske forskelle i afstanden til lægen

artikel

27. Marts 2023

Forskellen mellem by og land er øget
de seneste 10 år.

I Danmark er der i princippet lige adgang til sundhedsydelser. Der er dog ikke det samme udbud af sundhedsydelser overalt i Danmark. Der kan således fx være stor forskel på det, man oplever i byerne, og det, man oplever på landet. Det gælder for eksempel den afstand, man har til en privatpraktiserende læge.

 

Figur 4 viser den kommunale variation i afstand til læge. Det kan man finde frem til ved at benytte et onlineværktøj om velstand og ulighed i Danmark, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har udviklet.

 

Det fremgår, ikke overraskende, at afstanden til læge er kortest i de store byer og i særdeleshed omkring København. I landkommuner er afstanden noget større, og særligt Langeland Kommune og Thisted Kommune skiller sig ud med de længste afstande til læge.

 

Figur 4. Gennemsnitlig afstand til læge opgjort på kommuner for personer over 18 år, 2018

 

Udgivelser bag artiklen

Værktøj og grafik

Værktøj og grafik

Velstand og ulighed

Gå til værktøj og grafik
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Onlineværktøj viser velstand og ulighed i Danmark

GÅ TIL VIDENSOVERBLIKKET
bog

Bog

Velstand og ulighed

GÅ TIL BOGEN