Opløsning af forældres parforhold går ud over børns læring

artikel

15. Januar 2023

Omkring hvert tredje barn oplever, at forældrene går fra hinanden, før barnet er færdig med at gå i skole. Det går ud over læringen, konkluderer nyt studie fra bl.a. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Børn klarer sig dårligere i de nationale test, efter deres forældre går fra hinanden. Det gælder både i forhold til klassekammerater og i forhold til, hvordan de klarede sig, inden forældrene gik fra hinanden. Det viser to nye studier af danske forældres parforholdsophør og børns læring, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har udført i samarbejde med forskere fra Stockholm Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Pompeu Fabra Universitet og med medfinansiering fra Riksbankens Jubileumsfond.

 

Den negative udvikling fortsætter resten af børnenes skoletid og bidrager til ulighed i forhold til, hvor godt børn klarer sig i skolen. Omkring 28-30 procent af børn i Danmark kan forvente, at deres forældre ikke bor sammen, når de er færdige med at gå i skole (se figur 1). Samtidig viser undersøgelsen, at de børn, hvis forældre går fra hinanden, typisk også klarer sig dårligere i skolen, inden forældrene går fra hinanden.

 

Lærer mindre, end de ellers ville have gjort

 

Det første studie undersøger de umiddelbare og mere langsigtede konsekvenser af børns læring, når forældrene går fra hinanden, målt ved hjælp af læseprøverne i de nationale test i årene 2010-2018. Studiet fokuserer på udviklingen i testscore for børn, hvis forældre går fra hinanden. Der sammenlignes med udviklingen for børn, hvis forældre går fra hinanden senere i deres barndom. Derved tager man højde for, at det ikke er tilfældigt, hvilke familier der oplever ophør af parforholdet. Studiet viser, at børn lærer mindre, efter at forældrene går fra hinanden, end de ellers ville have gjort. Faldet i testscore starter omkring forældrenes parforholdsophør og bliver mere udtalt hen over resten af skoletiden.

 

Figur 1. Procent børn, hvis forældre ikke var sammen, efter barns alder i 2010, 2015 og 2020

 

 

Samtidig finder studiet, at ikke alle børn bliver påvirket ens. De børn, der ligger blandt de midterste 50 procent i testscore, oplever i højere grad de negative konsekvenser af, at deres forældre går fra hinanden. Læringen for den fjerdedel, der klarer sig dårligst, og den fjerdedel, der klarer sig bedst i skolen, bliver ikke i samme grad påvirket af, at forældrene går fra hinanden.

 

Udbytte af tiden i skolen

 

Det andet studie undersøger, om børns læringstab skyldes, at de får mindre udbytte af den tid, de er i skole, om de får mindre udbytte af den tid, de bruger uden for skolen – eller begge dele. Studiet finder, at det specielt er tiden uden for skolen (herunder tiden brugt i hjemmet), som børn af forældre, der er gået fra hinanden, får mindre læringsudbytte af. Jo længere tid siden det er, at forældrene er gået fra hinanden, jo mindre er læringsudbyttet af tiden, børnene bruger uden for skolen. Dette tyder på, at effekten på børns læring, når forældrene går fra hinanden, er vedvarende hen over den resterende skoletid.

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Opløsning af forældres parforhold går ud over børns læring

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Union dissolution and children’s educational achievement: Decomposing effects of school and non-school environments

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The effects of parental union dissolution on children’s test scores

Gå til forskningsrapporten