Flere socialt dårligt stillede danskere vil dø før pensionsalderen

artikel

26. April 2023

Selv om den gennemsnitlige levealder stiger, vil flere dårligt stillede ikke overleve til pensionsalderen.

Når pensionsalderen sættes op, er der stigende risiko for mere social ulighed i forhold til at opnå pension. Det viser to nye studier, der er udarbejdet af Interdisciplinary Centre on Population Dynamics (CPop) på Syddansk Universitet (SDU) og støttet af ROCKWOOL Fonden. I studierne analyserer CPop fordele og ulemper ved en levetidsindeksering af pensionsalderen.

 

Efterhånden som den danske befolkning bliver ældre, vil danskerne i gennemsnit opnå en højere levealder. Men der vil være store individuelle forskelle. Nogle vil ikke overleve, til de bliver pensioneret – eller dø kort efter – mens andre kan nyde deres pensionisttilværelse i endnu flere år. Efterhånden som pensionsalderen sættes op, stiger risikoen for, at uligheden bliver endnu større i forhold til den enkeltes chancer for at overleve frem til pensionstidspunktet.

 

I det første studie har man undersøgt alle danskeres mulighed for at overleve frem til pensionsalderen (65 år) i de sidste 20 år. Analysen fokuserer især på kohorter født i perioden 1936-1954. Ved at opdele personerne i kohorterne efter køn, socioøkonomisk status, boligforhold og andre karakteristika viser der sig store uligheder i chancerne for at overleve frem til pensionsalderen over tid og på tværs af grupperinger. (Strozza et al. 2022).

 

Resultaterne viser tydeligt, at ulighederne i chancen for at overleve frem til pensionsalderen er øget for de sidste 19 årgange af pensionister født mellem 1936 og 1954. Det skyldes en lille eller ingen forbedring i overlevelsesmulighederne for den laveste indkomstgruppe og enlige. De største forskelle ser man blandt mænd født i 1954. Hvis man følger 100 mænd fra 1954-kohorten, var der 25 fra nedre indkomstkvartil, som døde efter deres 50-års fødselsdag, men før de fyldte 65 år i 2019. I den øvre indkomstkvartil var der kun fem, der døde. I den nedre indkomstkvartil døde fem mænd allerede, før de fyldte 53 år (se figur 1).

 

Figur 1. Sandsynligheden for at dø, før man fylder 65, ud fra fødselskohorte (1936-1954), køn og indkomstkvartil i Danmark

 

 

Når det gælder dødelighed før pensionsalderen, fastholdes de socioøkonomiske uligheder i Danmark på tværs af uddannelse, indkomst og beskæftigelse, men der er også andre faktorer, som medfører ringere sandsynlighed for at leve frem til pensionsalderen: Ægteskabelig status og boligforhold eller antal børn i familien (Vigezzi & Strozza, 2023). Chancen for at leve frem til pensionsalderen er signifikant lavere for dem (især mænd), der har været alene det meste af deres liv, før de går på pension (i alderen 50-65), hvis man sammenligner med dem, der er gift og bor sammen med deres familie. Det gælder for alle socioøkonomiske grupper, men forskellen falder med uddannelseslængde, som det fremgår af figur 2. Man ser tilsvarende forskelle, når man sammenligner kortuddannede personer uden børn med dem med børn.

 

Figur 2. Sandsynligheden for at dø, før man fylder 65, ud fra fødselskohorte (1936-1954), køn, uddannelsesniveau og indkomstkvartil i Danmark

 

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Flere socialt dårligt stillede danskere vil dø før pensionsalderen

Gå til vidensoverblikket
podcast

Podcast

Ulighed, pension og forventet levealder

Gå til podcasten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Socioeconomic inequalities in survival to retirement age in Denmark: a register-based analysis

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Differences in mortality before retirement: The role of living arrangements and marital status in Denmark

Gå til forskningsrapporten