Adgang til universitetsuddannelse påvirker indvandreres giftemønstre

artikel

September 2023

Færre indvandrere med adgang til universitetsuddannelse gifter sig med danskere.

Indvandrere gifter sig i mindre grad med danskere, hvis de består det sproglige adgangskrav, der giver adgang til universitetet. Det viser nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Lidt under halvdelen af indvandrerne (45 procent) er allerede gift, når de går til den adgangsgivende studieprøve til universiteterne, og over halvdelen af disse er gift med en etnisk dansker (29 procent). Det fremgår af et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der har undersøgt, om det sproglige adgangskrav til universitetet påvirker, hvem unge indvandrere gifter sig med.

 

Figur 2 viser ægteskabsmønstrene for indvandrere, der henholdsvis akkurat består og ikke består studieprøven, otte år efter deltagelse i prøven. Disse grupper ligner til forveksling hinanden, men det er kun den første gruppe, der får adgang til universitetet, mens andre har adgang til kortere uddannelser. De første fire søjler i figur 2 viser, at indvandrere i lidt højere grad gifter sig og i lidt mindre grad bliver skilt, når de består studieprøven og får adgang til universitetet. Umiddelbart ser adgang til universitetet altså ud til at øge og stabilisere andelen af indgåede ægteskaber.

 

De sidste fire søjler i figur 2 viser, at tendensen til flere og mere stabile ægteskaber dækker over to modsatrettede tendenser: Mens andelen, der gifter sig med en anden indvandrer, stiger, falder andelen, der gifter sig med danskere i forhold til de indvandrere, der ikke består studieprøven.

 

De ændrede ægteskabsmønstre kan skyldes mange forhold. Indvandrere, der ikke består studieprøven, vælger for eksempel andre uddannelsesveje. De møder derfor forskellige grupper af mennesker på forskellige uddannelser eller i det arbejde, de får. Det kan også skyldes, at ægteskaber, der er planlagt før eller samtidig med den planlagte uddannelse, ændres som følge af de ændrede uddannelsesmuligheder, for eksempel fordi uddannelse tillægges forskellig værdi blandt forskellige ægteskabspartnere.

 

Figur 2. Ægteskabelig status for indvandrere, otte år efter de deltog i studieprøven.

Note: Gennemsnittet for gruppen, der består, er gennemsnittet for gruppen, der dumper, plus den estimerede effekt af akkurat at bestå.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Universitetsuddannelse giver indvandrere større løngevinster end kortere uddannelser

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

College access and immigrant productivity

Gå til forskningsrapporten